Podpora kandidatury

Touto cestou chci poděkovat všem, kteří mě celá léta náročné práce v komunální politice podporují.

O to více si vážím každé pomoci při cestě za snahou měnit věci i z vyšší úrovně.

Mou kandidaturu můžete podpořit prostřednictvím mého profilu na stránce Strany zelených, kde naleznete dárcovský formulář.

Výdaje mé kampaně, a také dalších kandidátů Strany zelených či samotné strany můžete také sledovat online.

Řekli o mně

 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
rektor ČVUT

konvalinka"Martina Macha jsem poznal v době, kdy ještě starostou města Mšena nebyl. Již tenkrát se zajímal o dění ve městě, v Sokole a na radnici. Ve funkci starosty dokázal vytvořit jedinečnou a přátelskou pracovní atmosféru a svojí pracovitostí a obětavostí jít příkladem ostatním. Podařilo se mu z města Mšeno vytvořit malebné, krásné a fungující město, které by mohlo být příkladem pro ostatní. Kéž by takových politiků jako je Martin Mach bylo více. Vřele doporučuji voličům Martina Macha zvolit senátorem."

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
senátor, bývalý rektor Univerzity Karlovy

Václav Hampl web"Martin Mach byl již třikrát zvolen starostou malebného Mšena na Mělnicku, naposledy jím vedené sdružení dokonce dosáhlo téměř 50% hlasů. Nejen mšenští obyvatelé tak oceňují, že umí město vést nejen hospodárně, ale také s ohledem na dobré životní prostředí a k jejich spokojenosti. Proto také byl oceněn titulem Komunální politik roku. Jsem přesvědčen, že v Senátu by byl Martin Mach stejně úspěšný!"

Ing. Miroslav Singer
bývalý guvernér ČNB a hrdý kamarád

Několik vět o Martinu Machovi

Mira"Martina znám z VŠE, byl můj spolužák a brzy po nástupu i spolehlivý parťák a kamarád. Už tehdy nejen díky své výšce skoro vždycky vyčníval. Byl iniciátorem takřka všeho dobrého, čím jsme aspoň trochu škodili tehdejšímu systému. Často ve skupině lidí, se kterými jsem toho na vysoké škole prožil nejvíc, sloužil i jako takový malý morální kompas, dle kterého se člověk mohl rozhodnout, co ještě chce a může dělat, a kde by už šel do beznadějné kolaborace a poklonkování režimu. Někdy od třeťáku jsme začali bolševika obtěžovat důrazněji, v lednu 89 skončil Martin po demonstracích na Václaváku v cele. I tak jsme školní svazácké šéfy donutili k akcím, ze kterých neměli oni a ani jejich šéfové radost: Diskusní fórum na VŠE byl asi jarní vrchol. Takže, když jsme společně 17. listopadu dopoledne předali fakultními šéfovi SSM naše a nejen naše průkazky, měl jsem pocit, že se konečně může něco dít a když jsme v pondělí 20. ráno přišli do školy s ešusy a spacáky a vyhlásili spolu s dalšími okupační stávku, asi těžko jsme někoho z našeho blízkého okolí překvapili. Od školy se mi Martin trochu ztratil z očí, ale občas se potkáme, a tak jeho život nesleduji jen z dálky. Takže vím, že z úspěšného zaměstnance soukromé firmy je dnes úspěšný starosta. Nevím, jestli to mám přát Martinovi, vím i od jiných, že starostování je práce, která umí přinést osobní uspokojení, ale přeji voličům v jeho obvodě i sám sobě, aby se senátorem stal. Patří mezi lidi, kterých je v politice velmi třeba."

Ing. Jan Bloudek, MBA
předseda Českého horolezeckého svazu

PortretRocenkaMartina znám skoro 30 let. Už od mládí měl jako sportovec velice silný smysl pro fair-play a díky svojí zásadovosti v minulém režimu často narážel. Na VŠE byl v roce 1989 jedním z vůdců studentské revoluce, což mu někteří vyučující nemohli odpustit a komplikovali mu závěr studia, které i přesto úspěšně dokončil.
Vždycky mě na něm zarážela jeho až umanutá pracovitost a houževnatost, díky které úspěšně dokončil prakticky všechno, co si kdy předsevzal. S podobně nezdolnou energií jsem se u něj potkal i při společných horolezeckých výstupech – v Tatrách, Alpách i Ťan-Šanu – často bylo těžké s ním udržet krok.
Jako člen finančního výboru města Mšena jsem mohl sledovat začátky jeho starostování, kdy během pár let dokázal otočit velice nepříznivou finanční situaci, našetřit a sehnat nemalé prostředky na obnovu města i další potřebné investice. Za ukázkovou revitalizaci historického jádra města získal spolu s týmem spolupracovníků řadu odborných ocenění, včetně titulu Středočeská stavba roku. Vždycky ale zůstal skromný, ochotný kdykoliv pomáhat a účastnit se mnoha dobrovolnických aktivit.
Z jeho dosavadních výsledků je vidět, že má velmi vzácnou schopnost přijít s dobře promyšlenou vizí, kterou ale umí i odpracovat a najít cestu, jak ji dotáhnout až do konečné realizace. V předchozí práci jsem při vzdělávání špičkových manažerů mohl poznat stovky lídrů českých firem i organizací. Většina z nich byla vynikající v organizování provozních aktivit, menší část dokázala vytvářet i dlouhodobě funkční vize nebo strategie. Jen málokdo ale dokázal skloubit oboje dohromady tak samozřejmě, jako Martin.
Jako občan a volič si myslím, že lidi Martinových kvalit v Senátu potřebujeme, aby svojí pracovitostí i zkušenostmi pomohli obnovit důvěru v naši politiku.

Iveta Fišerová
starostka obce Kly

Fiserova"Vážený pane starosto,

Držím v rukou hlasovací lístek s kandidátem č. 6 a ráda bych Vám upřímně napsala, že žádný jiný mě tolik nenadchl. Věřím ve Váš čistý, osobitý a profesionální přístup a přeji pevné nervy a velký úspěch ve volbách. Máte mou osobní podporu !"

Jaroslav Peleška, DiS.
starosta obce Malý Újezd

Peleska"Ing. Martina Macha znám od roku 2010 jako svého kolegu starostu šest let. Sleduji jeho práci a péči a koncepčnost, kterou věnuje již třetí volební období městu Mšenu. V některých věcech mi byl hlavně v počátcích inspirací. Líbí se mi otevřenost a transparentnost radnice, která vznikla za jeho působení ve funkci. V Senátu je potřeba více takových lidí, jako je Martin Mach, lidí, kteří umí poradit, za kterými je vidět výsledek jejich mnoholeté práce a nejsou to jen neznámí lidé, kteří na Vás vyskočí v době voleb z plakátu a billboardů."

volf

Mgr. et Mgr. Petr Volf
2. místostarosta města Mělník

 "Martinovu kandidaturu do Senátu podporuji !"

Ing. Radek Lípa
starosta města Zákupy

_ZBR4327 "Starostu Mšena pana Martina Macha jsem poznal náhodou... jako běžný člověk potká bězného člověka. Na Kokořínsku jsme hledali kamarádova zaběhnutého loveckého psa. Byla zima, sníh a my už třetí den marně hledali. Roznášel jsem fotky a ptal jsem se lidí. No a v Ráji jsem narazil na Martina. Tehdy jsme se vůbec neznali osobně. Hned začal jednat, okamžitě nabídl pomoc. A přesně takového jsem ho poté poznal ve starostenském a i osobním životě. Naprosto normální člověk, který si na nic nehraje, ale jde tvrdě za svým. Za Martinem je vidět práce nejen na Mšeně, ale i v celém regionu. Nikdy neodmítne prosbu o pomoc, vždy hledá konstruktivní řešení. Svým přístupem, pracovitostí a orientací v české legislativě může v Senátu udělat kus práce. A když už Senát, tak s lidmi jako je starosta Mšena pan Martin Mach."

Martin Bauer
starosta obce Chorušice

000157"Systém volby do Senátu Parlamentu ČR dává možnost lidem volit z osobností, které pro své okolí a veřejnost již mnohé vytvořily. Právě takový je i kolega Ing. Martin Mach, se kterým se potkáváme již třetí volební období na postu starostů sousedící obce Chorušice a města Mšena, dále na postech jednatelů malé autobusové dopravní společnosti Kokořínský SOK s.r.o., zajišťující dopravní obslužnost severní části okresu Mělník.

Pokud tedy mohu soudit, v mnoha směrech rozvoje jak města Mšena, tak i celého regionu prosazoval Ing. Martin Mach vždy práci systémovou a koncepční, s městem Mšenem naše obec spolupracuje na několika rozvojových projektech i záležitostech běžného chodu obcí. Dlouhodobě naše samosprávy i jejich vedení spojuje ochrana podzemních vod v naší lokalitě, dopravní propojení obcí, otázky životního prostředí a nutnost podpory života na venkově obecně.

Ze všech uvedených důvodů i mnoha dalších podporuji kandidaturu Ing. Martina Macha na senátorský post ve volbách 2016, přeji nám všem, aby své koncepční myšlení a zájem o trvalou udržitelnost v mnoha oblastech našeho života dokázal přenést do tvořené legislativy a byl v tomto procesu i nadále oporou života obyvatel venkova."

Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková,
starostka města Liběchov

Zralikova"Ing. Martina Macha znám sice pouze dva roky, ale i po takto krátké době mohu s klidným svědomím říci, že je to člověk ochotný kdykoliv pomoci a poradit. Veškeré problémy a záležitosti spojené s chodem města a širšího okolí řeší precizně, odborně a s plným nasazením."

 

 

 

Kontaktujte mě

Máte dotaz či připomínku? Nebojte se a zeptejte se mě.