ZEVO Mělník

V těcho dnech je projednávána studie EIA pro ZEVO Mělník.

Záměr vybudovat ZEVO v areálu EMĚ dává smysl. Jednak proto, že se nám za posledních 20 let nepodařilo vymyslet lepší způsob jak likvidovat komunální odpad a stávající skládkování není udržitelné. Nelze mít kolem každé obce skládku a zatěžovat neúměrně životní prostředí (úlety, zápach, zničený krajinný ráz a riziko průsaku do podzemních vod) skládkováním využitelného materiálu, to vyspělejší země již dávno zjistily. Samozřejmě spalování odpadu stojí až na konci retězce oběhu odpadu, přednost musí mít opětovné využití a recyklace, ale i poté toho zbývá dost. Vždyť třeba nevyužitelná složka z třídiček plastového odpadu je až polovina celého objemu. A spousta znečištěných obalů a zkaženého jídla skončí v popelnici i u zuřivých třídičů (za takového se pokládám), přitom je v tomto odpadu uchováno spousta energie.
Za druhé proto, že areál EMĚ je napojen na horkovod, tudíž vyrobené teplo lze smysluplně využít, jak pro výrobu elektřiny, tak pro dodávky topné vody, takových míst je v ČR jen málo.
V současném procesu připomínkování studie EIA jistě zazní mnoho námitek a připomínek, ať už k různým druhům emisí, nebo k dopravnímu zatížení lokality. Emisní parametry nechám na odbornících, z mého laického pohledu však celkovou rekonstrukcí zdrojů v areálu dojde k značnému poklesu emisní zátěže širokého okolí ( i u nás na Kokořínsku) a na to se těším.
Problémy s nárůstem dopravy jistě budou, není totiž jasné, jak chce kraj (či kdokoli jiný) donutit obce, aby své odpady vozili po železnici, ani není zcela jasné, jaká je její propustnost z různých směrů - na některých tratích jsou značné kapacitní problémy. Naopak je jisté, že do areálu bude přijíždět dosti nákladních vozů a zdá se mi, že Středočeský kraj toto zatím vůbec neřeší. Čekal bych, že po několika letech debat o projektu už budou aktualizovány ZÚR kraje, kde se vyřeší přeložky silnic či obchvaty dotčených obcí a v tuto chvíli měl běžet proces změn územních plánů obcí a současně výkupy pozemků. Zatím nic na obzoru ...

Kontaktujte mě

Máte dotaz či připomínku? Nebojte se a zeptejte se mě.