Rozhovor v zářijovém měsíčníku Mělnicko

V Senátu upozorním na problémy regionu, ale nabídnu také řešení pro zlepšení života komunit.

Martin Mach: V Senátu upozorním na problémy regionu, ale nabídnu také řešení pro zlepšení života komunit

Přečtěte si rozhovor s Martinem Machem publikován v zářijovém vydání měsíčníku Mělnicko rámci předvolebního rozhovoru.

Starosta Mšena Martin Mach (48) kandiduje v blížících se senátních volbách za obvod č. 28 - Mělník. V předvolebním rozhovoru přibližuje své motivy ucházet se o hlasy voličů.

Jak se informatik dostane k místní politice?

Na jaře 2006 jsem vstoupil do Strany zelených, neboť jsem už nevydržel se na politiku dívat jen v roli voliče a cítil jsem potřebu situaci změnit. To se nám skutečně povedlo, ve Mšeně jsme sice těsně, ale vyhráli volby. Narušili jsme tradiční mocenská schémata a nastartovali zcela jiný styl práce. Zdá se, že to voliči oceňují, neboť jsme od té doby vyhráli ještě dvoje volby. Páteří naší kandidátky ve Mšeně jsou aktivní místní členové různých spolků, učitelé. Funkci starosty zastávám desátým rokem.

Politika nepatří obecně mezi oblíbené profese. Je na této práci něco, co vás naplňuje?

V našem případě bylo nutné okamžitě vyhrnout rukávy a pustit se do práce. Město jsme vyvedli z dluhů a nasměrovali k rozvoji. To co určitě potěší, jsou jednotlivé úspěchy. Za takové považuji obnovu železniční trati Mělník - Mšeno, výstavbu internetové sítě na Kokořínsku, rekonstrukce škol a domova seniorů, revitalizaci náměstí, obnovu ulic, výstavby sportovišť, rekonstrukci sokolovny, obnovu cest v krajině a alejové výsadby, stavby kanalizací a vodovodů. Město zároveň získalo mnoho ocenění za naše snažení. Cením si také vytvoření a udržení pracovního klimatu v městském zastupitelstvu po dobu deseti let.

Proč teď celostátní politika?

Během deseti let v čele města jsem velmi dobře poznal, co v tomto státě funguje špatně. Rád bych přispěl svými zkušenostmi a nasazením ke zlepšení stavu naší země. Ale také ke zkvalitnění legislativního procesu a stabilizaci právního řádu.

Jako senátor chcete podpořit zlepšování životního prostředí a podmínek pro aktivní život. Jakými způsoby?

Soustředím se na podporu vzdělávání, od kterého se odvíjí budoucnost země a zdravé životní prostředí, jako pilíře kvality života. S tím souvisí podpora sportu, zejména mládežnického, a jeho státní financování, které je nyní v rozvalinách. Budu usilovat o zavedení možnosti darování části daní pro neziskový sektor, ať už pro spolky, nadace nebo školská, zdravotnická či sociální zařízení. Daňové asignace fungují v mnoha vyspělých zemích.

Senátor má sice malé možnosti přímé pomoci svému regionu, ale máte i takové cíle?

Jako zástupce širšího mělnického regionu chci pomoci řešit problémy, které nás trápí. Ať už jsou to dopravní stavby, jako severní obchvat Prahy, obchvat Mělníka, letiště Vodochody a jiné, nebo zátěže z průmyslových výrob či záměr spalování odpadu v EMĚ, nebo ničení krajiny nekvalitní zástavbou. O našich problémech musí být slyšet i v Senátu.

Kontaktujte mě

Máte dotaz či připomínku? Nebojte se a zeptejte se mě.