Poplatky za čerpání podzemních vod

Návrh změny vodního zákona ve prospěch obcí, na jejichž území se čerpají podzemní vody.

 

Některé obce na Kokořínsku (okres ME) jsou postiženy silným čerpáním podzemních vod. Touto vodou je zásobován náš mikroregion, ale zejména všechna sídla v okresech Mělník a Kladno. Poplatky za čerpání odvádějí povinné subjekty dle vodního zákona SFŽP (půlku) a krajům (2. půlku). Kraje jsou povinny využít takto získané finance zejména v území, kde se čerpá, což Středočeský kraj v případě Kokořínska ještě nikdy neudělal, přestože jsme o to opakovaně žádali. Citace par. 88 vodního zákona :

(15) Část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje,
na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbytek je příjmem Státního fondu
životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4.

Navrhujeme proto změnit zákon v tom duchu, že část poplatků (třeba půlka) připadne přímo obcím dotčeným čerpáním, které jej budou muset využít jen k vodohospodářským investicím (čištění vod, obnova vodovodů, retence atd.).

Není přijatelné, aby se za tyto prostředky budovaly kanalizace v jiných částech kraje a naše obce dotčené čerpáním v geologicky složitém regionu, ležící v CHOPAV Česká křída, často i v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, či přímo v Přírodní rezervaci Kokořínský důl neměly šanci dostat od kraje dotaci na budování systémů čištění odpadních vod a trvale hrozilo znehodnocení vod podzemních. Rádi bychom peníze, které náleží našemu území dostávali přímo a jsme si jisti, že je dokážeme ve prospěch životního prostředí v regionu využít lépe, než kdo jiný.

Kontaktujte mě

Máte dotaz či připomínku? Nebojte se a zeptejte se mě.