Financování sportu

Jednou z mých priorit je podpora sportu mládeže. Předkládám návrhy, jak situaci zlepšit.

Mám do „vyšší“ politiky celou řadu priorit, mezi ty hlavní patří podpora sportu a vzdělávání (což spolu úzce souvisí). Rád bych prosadil vícezdrojové financování mládežnického sportu, aby stálo pevně na čtyřech nohách, jako každý stůl a židle. A když jeden pilíř vypadne (Sazka, změna politiky na nějaké úrovni), aby se to na zbývajících třech dalo ustát.

Chci prosadit zvýšení státní podpory mládežnického sportu – první pilíř. Ve spolupráci se svazy a ČOV vytvořit stabilní systém financování a systém podpory talentů. Umím si představit takto vytvořený systém uzákonit (aby se hůře rušil …), dokonce i nějaké malé ministerstvo sportu.

Sport by měl více podporovat i Středočeský kraj – druhý pilíř. Myslím, že není problém najít v krajském rozpočtu několik milionů k tomu, aby oddíly a kluby mohly dostat paušální platbu ve výši několika set korun na registrovaného mladého sportovce, tak, jak to máme u nás ve městě (i v jiných).

Kromě státní a krajské podpory chci prosadit i podporu ze soukromých zdrojů – třetí pilíř. To lze zajistit změnou zákona o dani z příjmu – umožnit darování několika procent daně každého z nás ve prospěch spolků, ale i pro jiné neziskové organizace (charita, zdravotnictví, školství, sociální služby …). Tato možnost (tzv. daňové asignace) funguje v mnoha zemích EU, např. řadu let úspěšně na Slovensku. Státní rozpočet to neohrozí, zato posílí občanská společnost a neziskový sektor a budeme alespoň trochu moci ovlivnit, kam jdou naše daně.

Samozřejmě základním, čtvrtým pilířem financování musí být ten lokální, založený na schopnosti organizací vybrat příspěvky a vydělat zdroje doplňkovou činností a na podpoře obce, kde působí. Prostředky jsou potřeba nejen na sport samotný, ale i na údržbu sportovních zařízení.

Pokud by Vás uvedené myšlenky zaujaly, prosím zvažte jejich podporu. Ať už formou podpory mé kandidatury, nebo vyvinutím tlaku na jiné politiky, aby se sportu mládeže u nás dařilo lépe. Jako otec tří dětí, z nichž každé sportuje v jiném odvětví a letitý hospodář a cvičitel v Sokole situaci znám myslím dobře.

 


„Martinovy návrhy se nám moc líbí a jeho kandidaturu podporujeme !“

 

Kontaktujte mě

Máte dotaz či připomínku? Nebojte se a zeptejte se mě.