Ekonomické okénko

Něco pro ekonomy - jsem příznivcem dobrého hospodaření s veřejnými prostředky

Nemám rád deficity a dluhy. Ty jsou pro mne přijatelné jen ve chvílích pohrom (povodně, globální krize, války apod.) či krátkodobě z důvodu masivních investic do infrastruktury. Takto se snažím hospodařit doma i v našem městě a myslím, že podobně by to mělo jít i v kraji či na úrovni státního rozpočtu.

Pro ilustraci přikládám čísla z našeho města na přiloženém obrázku, fajnšmekři si mohou stáhnout celou analýzu.

ekonomika mestafinancni zdravi

 

 

 

 

Vysvětlivky k datům - vedení města jsem převzal koncem roku 2006, další dva roky jsme spláceli dluhy a penále a vraceli dotace. 2009 - příchod globální krize, razantní pokles příjmů. Od r. 2010 masivně investujeme do infrastruktury (s využitím dotací). V roce 2012 souběh několika větších investičních akcí - krátkodobý překlenovací úvěr.  Vysoké příjmy v letech 2000-6 - přes městský rozpočet protékaly státní prostředky na výstavbu domova seniorů.

Kontaktujte mě

Máte dotaz či připomínku? Nebojte se a zeptejte se mě.