Již šestnáct let hájím zájmy občanů jako starosta města Mšena.

více o mně

Aktuality

Komunální volby 2022

V letošních volbách se znovu pokusím obhájit post starosty

ZEVO Mělník

V těcho dnech je projednávána studie EIA pro ZEVO Mělník.

Moje priority

1

Během deseti let v čele města jsem nasbíral řadu zkušeností a vím dobře, co v tomto státě funguje špatně. Rád bych přispěl svými schopnostmi, zkušenostmi a nasazením ke zlepšení stavu naší země, ke zkvalitnění legislativního procesu a stabilizaci právního řádu.

2

Chci chránit evropské hodnoty a kulturu a bránit snahám některých politiků přimknout naši republiku těsněji k východním mocnostem.

3

Mojí prioritou je vzdělávání, neboť od jeho kvality se odvíjí budoucnost našeho státu a také zdravé životní prostředí, základní pilíř kvality života. Pro naši budoucnost je velmi důležitý také sport, zejména mládežnický, a proto se budu věnovat rozvoji systému státní podpory sportu, který je nyní v rozvalinách.

4

Rád bych prosadil možnost darování části daní (několika procent) přímo pro neziskový sektor, ať už jsou to spolky, nadace či školská, zdravotnická nebo sociální zařízení. Daňové asignace fungují v mnoha vyspělých zemích.

5

Chci být zástupcem širšího mělnického regionu v celostátní politice a pomoci řešit problémy, které občany ve volebním obvodu trápí. Ať už jsou to dopravní stavby (severní obchvat Prahy, průtah/obchvat Mělníka, letiště Vodochody aj.), zátěže z průmyslových výrob či záměr spalování (a dopravy) odpadu v EMĚ, nebo ničení krajiny nekvalitní zástavbou.

6

Kandiduji také proto, aby voliči měli slušný výběr, neomezený jen na současné či bývalé komunisty a příslušníky předlistopadových ozbrojených složek. Nabízím pracovitost, zásadovost a elán, jasné názory a jasné výsledky.

Kontaktujte mě

Máte dotaz či připomínku? Nebojte se a zeptejte se mě.